Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hapiunic/hacktuduy/wp-content/themes/hueman-pro/addons/pro/infinite/infinite-scroll/class_infinite.php on line 243
Bản Chất Của Sự Sáng Tạo ? | Hack Tư Duy

Bản Chất Của Sự Sáng Tạo ?

Sáng tạo theo nghĩa rộng là tìm kiếm một cái gì đó mới, chưa biết, mà mọi người không biết trước. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy những gì mà chúng ta không biết? Khi chúng ta biết những gì cần tìm, làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy một cái gì đó mới mà chúng ta không biết ?

Câu trả lời cho những câu hỏi này không thể rõ ràng.

Vậy, bản chất của sự sáng tạo là gì ?

Thứ nhất, bởi vì sự sáng tạo không chỉ là một kiến thức hoàn toàn mới cho tất cả nhân loại: nó còn tạo ra một người, nói theo nghĩa bóng giống như “ tái tạo lại chiếc xe đạp” nhưng không biết rằng nó đã được cải tiến rất nhiều qua nhiều thế kỉ .

Thứ hai, “phát minh ra chiếc xe đạp” cũng có thể hoàn toàn mới đối với tất cả nhân loại, nếu một thiết kế trước đây chưa được biết đến.

Bản Chất Của Sự Sáng Tạo
Xem thêm :Kỹ Năng Tư Duy Logic

Nếu chúng ta tiến hành từ tiêu chí mới lạ, thì nhiệm vụ của sáng tạo bao gồm các biến thể nghiên cứu sau đây:

 1. Đối tượng mới và phương pháp mới
 2. Đối tượng mới bằng phương pháp truyền thống
 3. Đối tượng đã biết với các phương thức mới
 4. Đối tượng đã biết trong điều kiện mới

Trong mỗi trường hợp này, bạn có thể nhận được những kiến thức mới trong một hình thức này hay một cách khác, sáng chế, sáng kiến, cải tiến, bí quyết, phát triển hợp lý và mang tính chất xây dựng, kịch bản, thiết kế, lý thuyết, ý tưởng, sự kiện, khái niệm, phương pháp, công cụ, phương pháp tiếp cận, v.v…

Tất nhiên, đối với công việc sáng tạo, người ta phải có khả năng sáng tạo có thể tự nhiên hoặc có được trong quá trình học tập và nuôi dưỡng. Câu hỏi đặt ra về mức độ của tình trạng về khả năng sáng tạo tự nhiên hay thông qua lối hệ thống giáo dục có lịch sử hàng thế kỷ.

Hãy Xem Thêm  Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề Bằng Tư Duy Sáng Tạo

Bản Chất Của Sự Sáng Tạo

Cấu trúc của hoạt động sáng tạo bao gồm đối tượng, chủ đề, phương pháp sáng tạo. Là một đối tượng của hoạt động sáng tạo có thể hành động khoa học, công nghệ, thiên nhiên, nghệ thuật, con người, xã hội, kinh tế, v.v. Chủ đề của sự sáng tạo có thể là cá nhân, tập thể, dân tộc, chuyên nghiệp, các nhóm xã hội, nhân loại, trí thông minh tích phân, v.v. Trong số những người sáng lập có thể được xác định, phân loại các loại sau đây:

a) Phản ánh ,các nhà nghiên cứu tìm thấy lỗ hổng trong sự phát triển của người khác, nhưng họ không thể tạo ra bất cứ điều gì mới mẻ;

b) Áp dụng , tức là các nhà nghiên cứu sử dụng các lý thuyết và phương pháp hiện có để giải quyết bất kỳ vấn đề nào;

c) Các nhà phát triển, đó là các nhà phê bình-người sáng tạo, những người có thể cải thiện các công cụ nổi tiếng, phân phối lĩnh vực sử dụng của họ;

d) những người tạo ra những ý tưởng mới, giả thuyết, lý thuyết, phương hướng, phương pháp tiếp cận và phương pháp thiết kế của họ.

Bản Chất Của Sự Sáng Tạo

Phương pháp, phương pháp hoạt động sáng tạo được chia thành 5 nhóm:

 • thứ nhất dựa trên tư duy hợp lý – (hợp lý sáng tạo thực nghiệm và khoa học và lý thuyết);
 • thứ hai – trên trực giác (vô thức, sáng tạo tân thời);
 • thứ ba – về tổng hợp các nhóm thứ nhất và thứ hai;
 • thứ tư – về truyền thống văn hóa (sáng tạo tinh thần và vũ trụ học);
 • thứ năm – dựa trên niềm tin vào một số giáo điều, khuôn mẫu (sáng tạo “giáo điều”).
Hãy Xem Thêm  4 cách huấn luyện não bộ để nuôi dưỡng thiên tài sáng tạo trong bạn

Bản Chất Của Sự Sáng Tạo

Tổng hợp của sự sáng tạo cho các hoạt động có thể xảy ra:

 • Thứ nhất, ở một số vùng – văn học, sân khấu, điện ảnh, kinh tế, v.v…);
 • Thứ hai, tại các khu vực phức tạp của khoa học, công nghệ và văn hóa;
 • Thứ ba, các hình thức liên ngành của khoa học, kỹ thuật, xã hội, nghệ thuật.

Ngoài ra còn có một phân loại nhất định các loại sáng tạo theo chủ đề (đối tượng) của hoạt động.

Đầu tiên, nó là một công trình khoa học.

Nó được kết hợp với việc tạo ra các luật có một nhân vật tổng hợp và năng động. Hoạt động khoa học là một công việc được thực hiện theo hai hướng: việc mở ra các sự kiện thực nghiệm mới và giới thiệu các ý tưởng, giả thuyết và lý thuyết mới.

Thứ hai, đó là sự sáng tạo kỹ thuật.

Xem thêm: Hiệu Quả Bất Ngờ Của Tư Duy Sáng Tạo

Nó liên quan đến sự hài lòng của nhu cầu thiết thực của nhân loại, sự chuyển đổi có mục đích của môi trường vật chất với sự giúp đỡ của các phương tiện kỹ thuật mới. Trong kỹ thuật này, các nhà phát minh đang sáng tạo tổng hợp những thành tựu của kinh nghiệm hàng ngày, nghề thủ công và khoa học. Theo mức độ mới lạ, có các hình thức sáng tạo kỹ thuật sau đây:

1) thích nghi hoặc áp dụng các hệ thống kỹ thuật với những thay đổi nhỏ;

Hãy Xem Thêm  6 điều khác biệt của những người sáng tạo cao

2) hợp lý hóa hoặc chuyển đổi các hệ thống kỹ thuật trên cơ sở các trường hợp cụ thể;

3) Phát minh – tạo ra các hệ thống kỹ thuật ban đầu (cơ bản mới).

Thứ ba, đó là sáng tạo nghệ thuật.

Nó được kết hợp với việc tạo ra các giá trị thẩm mỹ và được thực hiện thông qua nghệ thuật (âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, hội họa, đồ họa, kiến ​​trúc, vv), văn học (văn xuôi, thơ ca).

Thứ tư, đây là sự sáng tạo xã hội.

Nó được kết nối với việc tạo ra các mối quan hệ xã hội mới phù hợp với lý tưởng được chấp nhận. Không thể không có dự án lý tưởng của tương lai và hoạt động của chủ đề. Nó được kết nối với việc tạo ra các mối quan hệ xã hội mới phù hợp với lý tưởng được chấp nhận. Không thể không có dự án lý tưởng của tương lai và hoạt động của chủ đề.

Nó được kết nối với việc tạo ra các mối quan hệ xã hội mới phù hợp với lý tưởng được chấp nhận. Không thể không có dự án lý tưởng của tương lai và hoạt động của chủ đề.

Quay lại trang chủ : Trang Chủ 

Khám phá thêm về : Tư Duy Logic 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *